Химически тоалетни, продажба, сервиз, наем 

Facebook Gplus YouTube E-mail

Продажба, наем, доставка и монтаж на мобилни огради

Плътна ограда

     

  • Размери:

– височина – 2,0 м

– дължина – 2,2 м

 

  • Плътната ограда намира приложение в строителството. Този тип ограда е подходящ за ограждане на строителни обекти, изкопи по пътища и други ремонтни дейности.

 

 

 

Решетъчна ограда /ниска/

 

  • Размери:

– височина – 1,2 м

– дължина – 3,5 м

  • Ниската решетъчната ограда намира приложение за спортни мероприятия, концерти, митинги и други събития на открито. Най-често се използва за временни мероприятия, поради височината й от 1,2 м.

 

 

 

Решетъчна ограда /висока/

 

  • Размери:

– височина – 2,0 м

– дължина – 3,5 м

  • Използва се за строителни обекти и провеждане на мероприятия и събития на открито.

 
 
 


 
 

Ограда /тип “полицейска”/

 

  • Размери:

– височина – 1,1 м

– дължина – 2,5 м

  • Подходящи за временни  мероприятия и събития.

Винаги с вас, в точния час! /тел.: 02/ 920 20 20 - facebook: Ековеце София; skype: ekowece