Сертификати и лицензи на фирма “ЕКОВЕЦЕ ЕООД”

1_2019 

 

ISO 14001:2015 /издаден- 15 април 2019г/– Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери.

2_2019 

 
 

ISO 9001:2015 /издаден- 15 април 2019г/– Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери.

 
 
 

3_2019 

 
 
 
 
 

ISO 45001:2018 /издаден- 15 април 2019г/– Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери.

9001

 
 
 
 
 

ISO 14001:2015 /издаден- 21 юли 2016г/– Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери.

 

9001 

 

ISO 9001:2015 /издаден- 21 юли 2016г/– Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери.

Ohsas 

 

OHSAS 18001:2007 /издаден- 21  юли 2016г/ – Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери.

 

 

 

iso14001_ekowc_2016-724x1024 

ISO 14001:2004 /издаден- 17 май 2016г/– Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

iso9001_ekowc_2016-724x1024_l 

ISO 9001:2008 /издаден- 17 май 2016г/– Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

iso_ohsas18001_ekowc_2016-724x1024 

OHSAS  18001:2007 /издаден- 17 май 2016г/ – Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинсекция, дезинфекция и дератизация.

 

 

 

ISO 14001:2004 /издаден- 21 май 2013г/– Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения.

 

ISO 9001:2008 /издаден- 21 май 2013г/– Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

 

ISO 9001:2008 /издаден- 31 май 2011г/– Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения.

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 /издаден- 15 апр. 2010г/ – Предлагане, доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения.

 

OHSAS  18001:2007 /издаден- 10 юли 2013г/ – Предлагане, доставка и сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи. Отдаване под наем и продажба на огради и контейнери. Транспортиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дезинсекция, дезинфекция и дератизация.

 

  • Политика по управление на фирма “ЕКОВЕЦЕ” ЕООД – Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята политика, която е разгласена, разбрана, прилагана, поддържана на всички равнища в Организацията и е достъпна за заинтересованите страни.

 

  • Политиката на управление на “ЕКОВЕЦЕ” ЕООД е насочена към дейности, свързани с: ПРЕДЛАГАНЕ, ДОСТАВКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ САНИТАРНИ СИСТЕМИ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБИ НА ОГРАДИ И КОНТЕЙНЕРИ. ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ.

Забележка: Предишното наименование на фирма “ЕКОВЕЦЕ ЕООД” е “А-Рубиеколайн ЕООД”.

Винаги с вас, в точния час! /тел.: 02/ 920 20 20 - facebook: Ековеце София; skype: ekowece