Отдаване под наем и продажба на контейнери:

Офис контейнер
 • Офис контейнери /дълга база/

Размери:

– дължина – 6,0 м

– ширина – 2,4 м

– височина – 2,0 м

Модулите представляват една или 2 отделни стаи.

Офис контейнер
 • Офис контейнери /къса база/

Размери:

– дължина – 3,0 м

– ширина – 2,4 м

– височина – 2,0 м

 •  Офис контейнери

 

Модулите представляват една или 2 отделни стаи.

 • Санитарни контейнери

2 типа /според размерите/:

 

– Контейнер с размери:

 1. дължина – 2,4 м
 2. ширина – 1,20 м
 3. височина – 2,4 м

Контейнерът е с 2 отделни тоалетни кабини, всяка от които има течаща вода за тоалетната и мивката и осветление.

– Контейнер с размери:

 1. дължина – 4 м
 2. ширина – 2 м
 3. височина – 1,8 м

Контейнерът е с 3 отделни тоалетни кабини, всяка от които има течаща вода за тоалетната и мивката.

 • Складови контейнери

 

Контейнерите са с размери:

 1. дължина – 4 м
 2. ширина – 2 м
 3. височина – 1,8 м
 • Охранителни кабини

2 типа /според размерите/:

– Контейнери с размери:

 1. дължина – 1,5 м
 2. ширина – 1,5 м

– Контейнери с размери:

 1. дължина – 2 м
 2. ширина – 2 м

Винаги с вас, в точния час! /тел.: 02/ 920 20 20 - facebook: Ековеце София; skype: ekowece