гр. София, бул.”Никола Петков” 96

Тел.: 02/855 44 77, 02/955 44 55
Е-mail: office@ekowc.org; ekowc@abv.bg
Регионален мениджър – Галя Борисова /тел.: 0888 96 20 58/

гр. Варна

Тел.: 0885 10 39 33
Е-mail: varna@ekowc.org; ecolinevn@abv.bg

гр. Русе

Тел.: 0879 53 74 46; 0889 87 99 90
Е-mail: ecolineruse@abv.bg
Регионален мениджър – Анета Тодорова

гр. Бургас

Тел.: 0898 51 13 93; 0885 10 65 51
Е-mail: ecowc_bs@abv.bg
Регионален мениджър – Георги Колев

гр. Пловдив – Стара Загора

Тел.: 0885 51 81 50
Е-mail: ekowcpv@abv.bg
Регионален мениджър – Марияна Джурова

Винаги с вас, в точния час! /тел.: 02/ 920 20 20 - facebook: Ековеце София; skype: ekowece